Vsebina

Projekt PLANINA je namenjen spodbujanju prilagajanja ponudbe na Banjški in Trnovski Planoti invalidom z različnimi vrstami telesne oviranosti.

Partnerji:
• Ustanova Fundacija BiT Planota (vodilni partner)
• Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
• Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske
• Društvo paraplegikov Severne Primorske
• Premiki, Zavod za svetovanje, promocijo in razvoj za dostopni turizem, Ljubljana
• Zavod GOST na Planoti
• Zveza nacionalnih združenj paraplegikov (ESCIF - European Spinal Cord Injury Federation; Švica)

Cilji projekta:
• omogočiti invalidom spoznavanje naravne in kulturne dediščine na območju Banjške in Trnovske planote
• vzpostaviti pogoje za boljšo družbeno in kulturno integracijo invalidov na Banjški in Trnovski planoti
• obveščanje  javnosti in potencialnih uporabnikov – invalidov – o »invalidom prijazni destinaciji Planota«

Glavne aktivnosti:
• Analiza interesov invalidov za ogled naravne in kulturne dediščine na Planoti
• Tehnično opremljanje točk naravne in kulturne dediščine
• Vzpostavitev centralne informacijske točke
• Usposabljanje turističnih vodičev
• Organizacija in izvedba pilotnega ogleda naravne in kulturne dediščine na Banjški in Trnovski Planoti
• Organizacija in izvedba skupne prireditve med društvi invalidov in nevladnimi organizacijami na Banjški in Trnovski Planoti
• Informiranje javnosti ter širjenje rezultatov projekta

Ključni rezultati:
• 5 točk naravne in kulturne dediščine na Banjški in Trnovski Planoti prilagojeno  obisku invalidov z različno telesno oviranostjo
• pripravljena priporočila za tehnično opremljanje 15 točk naravne in kulturne dediščine na Banjški in Trnovski Planoti
• vzpostavljena centralna informacijska točka za predstavitev turističnih znamenitosti na portalu Turistično informativnega centra na Lokvah
• pripravljen program za on-line prijave obiska turističnih znamenitosti na Banjški in Trnovski Planoti
• usposobljenih šest turističnih vodičev za vodenje invalidnih oseb po znamenitostih Banjške in Trnovske Planote
• izveden pilotni ogled naravne in kulturne dediščine na Banjški in Trnovski Planoti
• organizirana in izvedena skupna prireditev med društvi invalidov in nevladnimi organizacijami na Banjški in Trnovski Planoti
• pripravljena spletna stran projekta za informiranje o rezultatih projekta v 3 jezikih
• pripravljeno 5000 izvodov predstavitvene zgibank v 3 jezikih
• opravljena presoja za pridobivanje certifikata »Invalidom prijazno« za turistično destinacijo Banjške in Trnovske Planote 

Trajanje:
• 18 mesecev; 1. 4. 2012 - 30. 9.2013

Vrednost:
• Skupna vrednost projekta je 111.095,88 CHF (91.987,12 €).

Povezave na članke in prispevke o projektu "Planota prijazna invalidom":

Projekt "PLANINA - Planota prijazna invalidom"
Novinarska konferenca "Planota prijazna invalidom"
Prispevek na RTV Slovenija dne 24.9.2012 (začetek prispevka na časovni premici 6:23)
Kako organizirati turizem po meri invalidov (objavljeno v časopisu Delo, 17.12.2012)