Prošnja za pomoč pri izvedbi programov

Prošnja za pomoč pri  izvedbi programov

Naša prizadevanja pomagati slepim in slabovidnim, kljub slabim gospodarskih napovedim nikakor ne pojenjajo. Želimo si, da bi v še večjem obsegu slepim in slabovidnim članom omogočili ohranjanje in razvijanje različnih spretnosti, veščin in še kako potrebnih prilagoditev, ki bi vplivale na boljše življenje in večje osebno zadovoljstvo.

Da pa od besed preidemo k dejanjem, ki načeloma največ štejejo, Vas prosimo, da nam pri tem pomagate. Vašo pomoč lahko ponudite:

  • s pomočjo PROSTOVOLJNEGA DELA, kjer bi slepim in slabovidnim pomagali pri izvedbi različnih aktivnosti (spremljanje, branje,…). Vsi, ki bi vas  prostovoljno delo zanimalo lahko pokličite na tel. številko 041 436 380 (Petra Figelj).
  • s pomočjo DONACIJE NA NAŠ TRR 05100-8010758941 s pripisom POMAGAMO SLEPIM.
  • Tudi z Vašo pomočjo lahko našim članom uresničite kvalitetnejšo izvedbo programov.

Za nesebično pomoč se Vam najlepše zahvaljujemo.

Kategorija: