O društvu

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica deluje od leta 1948 dalje in pokriva 13 občin na severnem Primorskem (Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Ajdovščina, Vipava, Brda, Kanal, Tolmin, Kobarid, Bovec, Idrija in Cerkno, Renče-Vogrsko).

Društvo si je v letu 2000 na osnovi odločbe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, pa tudi na področju Ministrstva za kulturo in Ministrstva za šolstvo in šport, ki so k podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu, predhodno podelili svoje soglasje. V letu 2003 pa je društvo pridobilo tudi status invalidske organizacije.

Društvo deluje v skladu s Pravili Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, ki urejajo posamezna področja društva. Društvo ima organe upravljanja in sicer Občni zbor, Izvršni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo.

V društvo se lahko včlanijo vsi, ki imajo stalno bivališče v republiki Sloveniji in takšno stopnjo okvare vida kot jo določa definicija slepote in slabovidnosti za RS in sicer:

Slabovidnost

1. ostrina vida manj od 0,30 do 0,10
2. ostrina vida manj od 0,10 do 0,05 (prsti na 3 m) ali zoženo vidno polje na 20 stopinj ali okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida

Slepota (izguba vida nad 95%)

3. ostrina vida manj od 0,05 (prsti na 3 m) do 0,02 (prsti na 1,5 m) ali zoženost vidnega polja okrog fiksacijske točke na 5 do 10 stopinj, ne glede na ostrino vida
4. ostrina vida manj od 0,02 (prsti na 1,5 m), zaznavanje svetlobe ali zoženost vidnega polja okrog fiksacijske točke do 5 stopinj, ne glede na ostrino vida
5. vidna ostrina je 0 (amaurosis), ni dojema svetlobe

Kategorija: