Delo društva

Osnovni cilj društva je pomoč osebam z motnjami vida pri vključevanju v ožje (domače) in širše socialno okolje.

V okviru društva so osebam z motnjami vida zagotovljeni prilagojeni socialni programi, ki omogočajo ponovno vzpostavitev in pridobitev različnih spretnosti in veščin, reorientacijo, reorganizacijo po izgubi vida,  usposabljanje  svojcev, pomemenih bližnjih za razumevajoč odnos in pravilen pristop, osveščanje javosti o prisotnosti slepote in slabovidnosti v domačem okolju, udejstvovanje v različnih kulturnih in športno rekeracjskih aktivnostih.

Prilagojene socialne programe nam finančno omogočajo:

  •     FIHO - Fundacija za invalidske in humanitarne organizacije,
  •     Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
  •     Občine Severne Primorske (Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba,  Tolmin, Vipava),
  •     Lions klubi Severne Primorske (Nova Gorica, Vogrsko, Soča- Kobarid, Brda, Zemono),
  •     drugi donatorji.

Skozi vse leto sodelujemo tudi z drugimi institucijami kot so Centri za socialno delo, okulističnimi ambulantami, Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zavodom RS za zaposlovanje, rehabilitacijskimi centri,  drugimi društvi,...

Brez pomoči dobrih, razumevajočih ljudi in organizacij, ki finančno prispevajo za izvedbo prilagojenih socialnih programov, bi bile osebe z motnjami vida močno prikrajšane za razvoj kvalitetnega in neodvisnega življenja.

Medobčinsko drustvo slepih in slabovidnih Nova Gorica je tudi eden izmed soustanoviteljev Zavoda za gostinstvo in turizem Na Planoti, so.p. (na kratko Zavod GOST na Planoti, so.p.), ki je od leta 2013 tudi socialno podjetje.

Kategorija: