Načrtovanje varnih poti za izboljšanje dostopnosti

Z vidika slepih in slabovidnih je grajeni prostor v Sloveniji večinoma zelo slabo prilagojen, kar močno vpliva na samostojnost ljudi z okvarami vida. Veliko ovir na poteh, slaba berljivost prostora ter prometna opozorila zgolj v vizualni obliki (z izjemo zvočnih semaforjev v večjih mestih) vplivajo na to, da slepi in slabovidni težko dostopajo do osnovnih javnih ustanov in z njimi povezanih storitev. To pomeni, da so večinoma odvisni od spremljevalcev, največkrat družinskih članov, prijateljev in znancev. Vse to vpliva na njihovo zmožnost udejstvovanja v javnem življenju, zaposljivost, samozavest in nenazadnje tudi na osnovno potrebo po gibanju.

Preberi več

DOSTOP - Zavod za spodbujanje dospnosti