Novoletno voščilo

Spoštovani prijatelji, sodelavci, predstavniki lokalnih skupnosti, interesnih in poslovnih združenj ter seveda naši člani in članice!
 
Leto je naokoli in s tem priložnost, da premerimo pot dvanajstih mesecev v spominu in doživetjih, kaj smo v tem času dobrega, predvsem pa družbeno in osebno koristnega postorili. Hkrati sta to tudi priložnost in izziv za pogled naprej, v novo leto. Vse pa je osredinjeno v eni sami točki našega poslanstva: pomagati sočloveku, mu vlivati pogum, samozavest in resnično upanje, da so preizkušnje in težave tudi priložnost – za (o)plemenitenje našega bivanja.

Čeprav končno oceno ali sodbo o opravljenem v odhajajočem letu raje prepuščam sodelavcem in članom, sem mnenja, da smo z rezultati letošnjega leta lahko zadovoljni. Nadaljevali smo z uresničevanjem številnih programov in projektov za pomoč slepim in slabovidnim - tako na povsem osebni ravni kot v njihovem bivalnem okolju. Naša dejavnost je bila usmerjena v uporabnike, njihove svojce in v ljudi, ki prihajajo v stik s človekom, ki ima težave z vidom. S Policijsko upravo Nova Gorica smo izvedli delavnice »Z roko v roki« za varnost slepih in slabovidnih v domačem okolju. Nadaljevali smo tudi s programi za odpravljanje arhitektonskih, komunikacijskih in drugih ovir, da bi ljudem z okvaro vida omogočili lažjo dostopnost v lokalnih skupnostih do javnih ustanov in storitev. Pri pripravi strokovnih vsebin na to temo velja izpostaviti zelo konstruktivno sodelovanje z Zavodom Dostop, medtem ko smo za prek štirideset invalidnih iskalcev zaposlitve skupaj z novogoriško službo Zavoda za zaposlovanje pripravili računalniške tečaje. Našim članom pa smo tudi letos omogočili izobraževanje za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ob tem se še nenehno trudimo za razumevanje in sprejemanje slepote v ožjem, to je v regiji, in širšem družbenem okolju ter navsezadnje na prepoznavnosti našega društva.
 
Zato gre ob koncu leta – vsem skupaj in vsakemu posebej – moja iskrena in globoka ZAHVALA za vaš dragocen prispevek, uvidevnost, posluh in nesebično pomoč pri odpravljanju vseh vrst ovir, ki jih življenjske preizkušnje postavljajo pred slepe in slabovidne. Zahvaljujem se lokalnim skupnostim, Lions klubom severne Primorske, ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Fihu ter donatorjem in vsem, ki  ste nam omogočili uresničiti naše dejavnosti in projekte.

Na sliki sta dve darili in dva balončka

Naše delo je usmerjeno predvsem v čim bolj celostno obravnavo naših članov, v dejavnosti poučne ali športno-rekreativne narave (na primer delavnice za ljudi s težavami na vidu; prireditev »Tečem, da pomagam«; ozaveščanje širše skupnosti o slepoti in podobno), s katerimi odpravljamo predsodke, tabuje in nelagodje ob srečevanju videčih z ljudmi z okvaro vida. Naša skrb je (bila) tudi čim manj boleče vključevanje naših članov v vsakdanje družbeno dogajanje. Še naprej si bomo tudi prizadevali za nova znanja in strokovne izkušnje na področju dela z ljudmi s posebnimi potrebami. Kajti zavedamo se, da je znanje moč in neprecenljivo orodje pri premagovanju vseh vrst ovir v našem vsakdanjem življenju. Tudi v prihodnje ostaja naša ambicija: izobraženi in odprti v odkrivanje lepot sveta.
 
Marsikaj nam je s skupnimi napori in prizadevanji uspelo, a hkrati načrtov in izzivov nikoli ne (z)manjka.  Ob zavedanju, da lahko računamo in se zanesemo drug na drugega, je naš vsakdan toliko lažji in prijaznejši.
 
Z najboljšimi mislimi vam želim doživete božične in novoletne praznike ter veliko sreče, zdravja in poguma v letu 2016.
 
Vaš Igor Miljavec,
predsednik MDSS Nova Gorica

Kategorija: