Ob koncu leta

Spoštovani prijatelji, sodelavci, člani in partnerji našega društva!

Smo na pragu časa, ko jemlje slovo eno in pričakujemo drugo. Leto, ki je bilo zaznamovano s 70-letnico delovanja našega društva. In leto, ki nam prinaša nove izzive in priložnosti. Pričakujemo jih z upravičenim optimizmom, zadovoljstvom in v prepričanju, da bomo tako kot do zdaj kos novim nalogam in potrebam. Opogumljeni z doseženim stopamo samozavestno naprej. Za nami je bogata popotnica sedmih desetletij interesnega združevanja, dela in prizadevanj v dobrobit slepih in slabovidnih.

Poleg razumevanja, pozornosti in pristne človeške topline se naša dejavnost v praksi najbolj potrjuje skozi programe rehabilitacije. Vanje s strokovno in posamično obravnavo vključujemo tako slepe kot njihove najožje družinske člane. In rezultati so več kot odlični. Skupaj s policijo že vrsto let pripravljamo delavnice za zagotavljanje varnosti naših članov. Ta program je postal tudi vsedržavni projekt. Slepe in druge ranljive skupine ljudi, med njimi ostale kategorije invalidov, predvsem starejše, smo poučevali v uporabi računalnika in pametnega telefona. Računalniškega opismenjevanja so se pod našim strokovnim vodstvom učili invalidni iskalci zaposlitve. To je edinstven primer v Sloveniji, da je tako zahtevna naloga zaupana društvu slepih in slabovidnih.

Rehabilitacija je tudi likovno ustvarjanje naših na vidu prikrajšanih slikarjev in ljubiteljev umetniškega izražanja. Letos so to počeli v Trenti in na nadmorski višini 2.200 metrov na Kaninu. Program rehabilitacije smo nadaljevali in nadgrajevali z zeliščarstvom – od pridelave, izdelkov do kulinarične obdelave. Veliko zanimanja in pozornosti širše javnosti smo poželi s predstavitvami v Zeliščnem centru Grgarske Ravne, na sejmih in dobrodelnih prireditvah v Idriji, Kobaridu, na Mostu na Soči ter drugod po Primorski in širše. Pokazali smo, kako slepi in slabovidni lahko kartajo. In ob tem pripomogli, da bo Hitov mednarodni turnir v briškoli prerasel celo v svetovno prvenstvo te igre s kartami v Novi Gorici. Nadaljevali smo s poučnimi in z dejavnostmi športno-rekreativne narave v obliki dobrodelnega teka ali kolesarjenja.

Novoletni okraski

Ne ostajamo za plodovi svojih dejanskih ali umišljenih omejitev, ampak se odpiramo in podajamo navzven – v širše družbeno okolje. S svojimi dejavnostmi in sodelovanjem na različnih prireditvah nenehno opozarjamo nase, na pravico, da smo polnopravni člani te družbe. Ne prosimo ali moledujemo, ampak s svojim delom in doseženim dokazujemo, kaj vse zmoremo in kako so naše omejitve lahko tudi prednosti na poti k boljši, vključujoči skupnosti. Nenehno skrbimo za ozaveščanje širše javnosti o razumevanju in sprejemanju slepote. Poseben poudarek dajemo dostopnosti v prostoru, v smislu odpravljanja gradbenih ovir, in še posebej dostopnosti do storitev in informacij. Še bi lahko naštevali, toda vseh teh in številnih drugih dejavnosti ne bi (z)mogli uresničevati brez ustrezne kadrovske podpore, medsebojnega zaupanja, navdihujočega sodelovanja z veliko ustanovami in posamezniki ter zglednega partnerskega odnosa z lokalnimi skupnostmi in drugimi déležniki. Pri tem velja posebej izpostaviti uspešno vez z gospodarstvom v naši regiji oziroma na Severnem Primorskem.

Stkali smo številne vezi in vzpostavili zaupanja vredne odnose. Na njih želimo graditi naprej, jih razvijati in bogatiti v korist celotne skupnosti, kajti tudi mi smo njen enakopravni in ustvarjalni del. Z znanjem in védenjem poskrbimo, da bo tako tudi v prihodnje.

S spoštovanjem in z globoko zahvalo vam ob koncu leta – vsem skupaj in vsakemu posebej – voščim mirne in doživete božične praznike ter polno zdravja, vedrine in uresničenih želja v letu 2019.

Igor Miljavec,
Predsednik MDSS Nova Gorica