Novoletna zahvala

Spoštovani vsi, ki ustvarjate ali pomagate soustvarjati poslanstvo našega društva!

Še eno leto je za nami in s tem priložnost, da se zazremo vase in prečešemo, kaj smo v tem času dobrega, predvsem pa družbeno in osebno koristnega postorili. Hkrati sta to tudi priložnost in izziv za pogled naprej, v novo leto. Ko bomo zakoličili prav poseben mejnik: 70-letnico delovanja našega društva. Na temeljih dozdajšnjega dela, oboroženi z znanjem, voljo in nesebično željo pomagati sočloveku stopamo pogumno naprej.

Ker smo z opravljenim v letošnjem letu upravičeno in brez pretirane samohvale lahko zadovoljni. Še naprej uresničujemo številne programe in projekte za pomoč slepim in slabovidnim - tako na povsem osebni ravni kot v njihovem bivalnem okolju. Te programe in projekte bogatimo, nadgrajujemo s pridobljenimi izkušnjami in referencami. Naše delo ne pozna meja ali odlašanja, ko se je potrebno zavzeti za uporabnike, njihove svojce in ljudi, ki prihajajo v stik s človekom, ki ima težave z vidom. Nenehno si prizadevamo za ureditev dostopnosti do prostora, storitev in informacij, pri čemer nam je v veliko pomoč in strokovno oporo zavod za spodbujanje dostopnosti Dostop. Z zavodom Gost s Trnovsko-Banjške planote sejemo, pobiramo in predelujemo zelišča, se preizkušamo v kulinariki in peki piškotov iz zelišč. In kar je najpomembneje: naši člani in drugi obiskovalci tovrstnih delavnic so nad opravljenim delom in pridobljenimi spretnostmi navdušeni, počutijo se koristne in ustvarjalne. Kajti ves njihov trud in prizadevnost sta bogato poplačana – tudi s prodajo izdelkov. Našim članom, drugim invalidom in starostnikom smo tudi letos omogočili izobraževanje za uporabo računalnika in pametnega telefona. Skupaj z Lions klubom Idrija smo pripravili delavnice o uporabi defibrilatorja za slepe in slabovidne. Z Lions klubom Kobarid Soča pa smo zaznamovali 10-letnico sodelovanja v okviru delavnic risanja in slikanja. Skratka, izvajamo širok razpon rehabilitacije za slepe in slabovidne na severnem Primorskem. S podporo nam to priznavajo tudi lokalne skupnosti na tem območju. Navsezadnje smo skupaj z Mestno občino Nova Gorica ter z Občinami Idrija, Šempeter – Vrtojba in Brda pripravili projekte za pridobitev evropskih sredstev na področju dostopnosti in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ob tem se še nenehno trudimo za razumevanje in sprejemanje slepote v ožjem, to je v regiji, in širšem družbenem okolju ter navsezadnje na prepoznavnosti našega društva.

Slika: novoletna darila

Zato gre ob koncu leta – vsem skupaj in vsakemu posebej – moja iskrena in globoka ZAHVALA za vaš dragocen prispevek, uvidevnost, posluh in nesebično pomoč pri odpravljanju vseh vrst ovir, ki jih življenjske preizkušnje postavljajo pred slepe in slabovidne. Naše delo je usmerjeno predvsem v čim bolj celostno obravnavo naših članov, v dejavnosti poučne ali športno-rekreativne narave (na primer delavnice za ljudi s težavami na vidu; prireditev »Tečem, da pomagam«; ozaveščanje širše skupnosti o slepoti in podobno), s katerimi odpravljamo predsodke, tabuje in nelagodje ob srečevanju videčih z ljudmi z okvaro vida. Še naprej si bomo prizadevali za nova znanja in strokovne izkušnje na področju dela z ljudmi s posebnimi potrebami. Zavedamo se namreč, da je znanje moč in neprecenljivo orodje pri premagovanju vseh vrst ovir v našem vsakdanjem življenju. Marsikaj nam je s skupnimi napori in prizadevanji uspelo, a hkrati načrtov in izzivov nikoli ne (z)manjka.  To naj bo (s)misel in vodilo našemu delu tudi za naprej.

Voščim vam čudovite božične in novoletne praznike ter zvrhano mero zdravja, vedrine in uresničenih pričakovanj v za nas tako vznemirljivem letu 2018.

Igor Miljavec,
predsednik MDSS Nova Gorica